Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice građevine stambene namjene, k.o. Sevid Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice građevine stambene namjene, k.o. Sevid