Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja obale i obalne prometnice na pomorskom dobru infrastrukturne namjene, k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja obale i obalne prometnice na pomorskom dobru infrastrukturne namjene, k.o. Rogoznica