Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet )-odmorište "Kosirina", k.o. Murter-BetinaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet )-odmorište "Kosirina", k.o. Murter-Betina