Javni poziv 2 - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradna obiteljske kuće na novoformiranoj građevnoj čestici, k.o. Mirlović ZagoraJavni poziv 2 - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradna obiteljske kuće na novoformiranoj građevnoj čestici, k.o. Mirlović Zagora