Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom - sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad SkradinJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom - sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad Skradin