Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina stambene namjene sa bazenom, k.o. VodiceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina stambene namjene sa bazenom, k.o. Vodice