Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje pomoćne građevine (garaža i pomoćni prostor), k.o. Vodice Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje pomoćne građevine (garaža i pomoćni prostor), k.o. Vodice