Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne građevine – bazen, k.o. JezeraJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne građevine – bazen, k.o. Jezera