Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, za zahvat u prostoru - građenje građevine stambene namjene, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja, za zahvat u prostoru - građenje građevine stambene namjene, k.o. Sevid