Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice građevine, k.č.. 13700/2, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice građevine, k.č.. 13700/2, k.o. Sevid