Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine sa bazenom i pomoćnom građevinom, k.o. Murter Betina Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine sa bazenom i pomoćnom građevinom, k.o. Murter Betina