Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - sa 2 stambene jedinice, k.o. Vodice Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - sa 2 stambene jedinice, k.o. Vodice