Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - 2. skupine, k.o. TisnoJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - 2. skupine, k.o. Tisno