Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna) - skladišni prostor za nautičku opremu i dvije stambene jedinice, k.o. Murter-BetinaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna) - skladišni prostor za nautičku opremu i dvije stambene jedinice, k.o. Murter-Betina