Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - trgovačke i ugostiteljskeJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - trgovačke i ugostiteljske