Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje energetskog sustava - izgradnja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV "RAŽANJ 2", k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje energetskog sustava - izgradnja transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV "RAŽANJ 2", k.o. Sevid