Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Formiranje građevne čestice i rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Formiranje građevne čestice i rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Sevid