Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Energetska sustav prijenosa električne energije - Kabelski vod 10(20) kV od TS "ŠKOLA" do TS "JADRAN", k.o. Rogoznica Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Energetska sustav prijenosa električne energije - Kabelski vod 10(20) kV od TS "ŠKOLA" do TS "JADRAN", k.o. Rogoznica