Javni poziv - Postupak izdavanja ekonferencija-građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne namjene, k.o. TribunjJavni poziv - Postupak izdavanja ekonferencija-građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne namjene, k.o. Tribunj