Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - Uzgajalište tuna kod otočića Balabra k.o. Murter-KornatiIzmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - Uzgajalište tuna kod otočića Balabra k.o. Murter-Kornati