Javna nabava euro lož ulja luel za grijanje osnovnih i srednjih škola kojima je županija osnivač za školsku godinu 2017./2018. i 2018./2019.Javna nabava euro lož ulja luel za grijanje osnovnih i srednjih škola kojima je županija osnivač za školsku godinu 2017./2018. i 2018./2019.