Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Postojeća luka posebne namjene – sportska luka u Kapriju, otok Kaprije, na području Grada ŠibenikaObavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Postojeća luka posebne namjene – sportska luka u Kapriju, otok Kaprije, na području Grada Šibenika