Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Pomorsko dobro, sidrište na morskom akvatoriju u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok KaprijeObavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Pomorsko dobro, sidrište na morskom akvatoriju u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok Kaprije