Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Pomorsko dobro, sidrište na morskom akvatoriju u uvali Dragišina, Otok Žut, Općina Murter-Kornati Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga - Pomorsko dobro, sidrište na morskom akvatoriju u uvali Dragišina, Otok Žut, Općina Murter-Kornati