Obavijest o namjeri davanja koncesije - Luka posebne namjene -luka nautičkog turizma–sidrište na morskom akvatoriju u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok KaprijeObavijest o namjeri davanja koncesije - Luka posebne namjene -luka nautičkog turizma–sidrište na morskom akvatoriju u uvali Zmorašnji Medoš, k.o. Žirje, otok Kaprije