Obavijest o namjeri davanja koncesije - Luka posebne namjene luka nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-KornatiObavijest o namjeri davanja koncesije - Luka posebne namjene luka nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati