Poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2018.-2020.g.Poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2018.-2020.g.