Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III.) Prostornog plana uređenja Općine PirovacOdluka o izradi Izmjena i dopuna (III.) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac