Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII.) Urbanističkog plana uređenja grada DrnišaObjava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VII.) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša