Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja grada DrnišaObjava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja grada Drniša