Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Marina lučicaObjava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Marina lučica