Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja DolacObjava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Dolac