Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja PrimoštenObjava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten