Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja DolacObjava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac