Objava 3. ponovne javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine PrimoštenObjava 3. ponovne javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten