Obavijest o izradi izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada ŠibenikaObavijest o izradi izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika