Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada SkradinaObavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Skradina