Obavijest i Odluka o izradi izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada ŠibenikaObavijest i Odluka o izradi izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika