Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš: Uzgajalište tuna 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županijiJavna rasprava Studije o utjecaju na okoliš: Uzgajalište tuna 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji