Javna rasprava o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za novo postrojenje - građevina za skladištenje otpada u Šibeniku, „CIAN“ d.o.o.Javna rasprava o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za novo postrojenje - građevina za skladištenje otpada u Šibeniku, „CIAN“ d.o.o.