Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja Kampa Garden Resort Šibenik - Vodice"Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja Kampa Garden Resort Šibenik - Vodice"