Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje čvorova Njivice I i II, Mandalina i Rokićina postojećoj državnoj cesti DC8 na području Grada ŠibenikaInformacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje čvorova Njivice I i II, Mandalina i Rokićina postojećoj državnoj cesti DC8 na području Grada Šibenika