Županijska skupština usvojila Razvojnu strategiju Šibensko – kninske županije

07.03.2019, 14:50   /   Ispiši članak

Raspravljalo se o 31 točki dnevnog reda

U Gradskoj vijećnici održana je danas 10. sjednica Županijske skupštine Šibensko – kninske županije na kojoj je se odlučivalo o čak 31 točki dnevnog reda, među kojima i o usvajanju Razvojne strategija Šibensko-kninske županije.

Nakon uspješno provedene javne rasprave, dobivanja pozitivnog mišljenja od strane Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije te pozitivne evaluacije dokumenta od strane Ekonomskog fakulteta u Splitu, župan Goran Pauk županijskim vijećnicima prezentirao je ovaj najvažniji razvojni i strateški dokument Šibensko – kninske županije.

Strategiju je sukladno smjernicama i propisanoj metodologiji Ministarstva regionalnoga razvoja izradila Razvojna agencija Šibensko – kninske županije. Tijekom svih faza izrade dokumenta  Agencija je primjenjivala participativni pristup što znači da je u izradi dokumenta sudjelovalo devedesetak članova podijeljenih u sedam stručnih radnih grupa, a rad na izradi Strategije je zatim pratilo i Županijsko partnersko vijeće sastavljeno od 35 predstavnika privatnog i javnog sektora u županiji te Ekonomski Fakultet u Splitu koji je bio zadužen za službeno vrednovanje sadržaja i metodologije izrade strategije i to prije i poslije javne rasprave.

Riječ je o vrlo opsežnom strateškom paketu koji se sastoji se od nekoliko zasebnih knjiga. Temelj za izradu Strategije predstavlja prvi dokument odnosno Cjelovita analiza stanja županije koja broji 550 stranica. Sama Strategija sastoji se od sažetka Analize stanja, SWOT analize, Analize potreba i Strateškog okvira kao srca Strategije. Naime, Strateški okvir sadrži 7 strateških ciljeva razrađenih u dvadeset i jedan razvojni prioritet a koji broji ukupno pedeset i osam mjera.

Strategija definira i Viziju  razvoja prema kojoj se županija u skoroj budućnosti razvija u regiju visoke kvalitete života, regiju privlačne i turistički valorizirane kulturno povijesne baštine, uravnoteženog razvoja temeljenog na konceptu regije znanja te konkurentnom i inovativnom gospodarstvu.

Ova Vizija je pretočena u sedam strateških razvojnih ciljeva putem kojih se u županiji želi potaknuti razvoj konkurentnog i polifunkcionalnog  gospodarstva; gdje se i dalje želi raditi na očuvanju i valorizaciji prirodnih i kulturno povijesnih bogatstava; gdje se žele unaprjeđivati društvene usluge i sadržaji. Kao ciljevi su navedeni i: Stvaranje kvalitetnog i prepoznatljivog sustava obrazovanja; Modernizacija komunalne i primarne infrastrukture; Iskorištavanje obnovljivih izvora energije te Učinkovito i sinergično upravljanje razvojem uz stvaranje pozitivne klime u društvu.

Kao horizontalni cilj koji se provlači kroz sve prethodne ciljeve navedena je Demografska revitalizacija – aspekt koji treba biti zastupljen u svim navedenim područjima. Unutar Strategije navedeno je i 13 strateških projekata. Pri odabiru ovih projekata vodilo se računa o njihovoj mogućoj realizaciji te postojanju adekvatnih izvora financiranja.

Uz navedene dokumente, Razvojna agencija je u sklopu ovog strateškog paketa izradila i dva provedbena dokumenta koja su potpuno usklađena sa strateškim ciljevima iz Strategije, ali  koja se zbog  fleksibilnosti ažuriranja po potrebi gradova i općina ne usvajaju na županijskoj skupštini. Radi se o Komunikacijskoj strategiji i Akcijskom planu.

Akcijski plan je „živi“ provedbeni  dokument unutar kojeg je u posljednjih dvije do tri  godine Agencija od strane gradova i općina u Županiji prikupila preko 440 projekata. Cjeloviti popis projekata nalazi se u bazi županijskih projekata, a Akcijski plan je dostupan na web stranicama Razvojne agencije Šibensko – kninske županije te će svi projekti koji se financiraju putem javnih sredstava prije prijave na natječaj trebati biti uvršteni  u ovaj Akcijski plan. Paralelno s izradom Strategije usvojena je i Studija strateškog utjecaja Strategije na okoliš, a za istu je zaprimljeno pozitivno mišljenje od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Šibensko-kninske županija je s Razvojnom strategijom ali i drugim popratnim dokumentima koji čine dio Strateškog paketa, dobila dokument koji je potpuno usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom RH  i EU programskim ciljevima te tako predstavlja strateški alat koji će se koristiti kao temelj za sve buduće planske dokumente.

Razvojna strategija Šibensko-kninske županije biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr

  FOTO GALERIJA: Županijska skupština usvojila Razvojnu strategiju Šibensko – kninske županije

  07.03.2019 14:53  

  Ključne riječi:  

 Pogledajte još vijesti:

Šibensko-kninska županija sufinacira igrani film „General“

Župan Goran Pauk, nakon usvojenih I. izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu, potpisao je danas ugovor o sufinanciranju igranog filma i TV serije „General“.
24.05.2019, 16:00

Potpisana Povelja o gospodarskoj suradnji na području metala i plastike

Temeljem uspješne suradnje na Europskom prekograničnom projektu „Compete Plamet“ putem kojeg se na području Šibensko – kninske i Zapadnohercegovačke županije u posljednje dvije godine kontinuirano osnažuju ljudski, institucionalni i gospodarski kapaciteti u sektoru metala i plastike, danas je u Solarisu održana Konferencija pod nazivom Jačanje gospodarske i institucionalne suradnje Šibensko – kninske i Zapadnohercegovačke županije na području metala i plastike.
24.05.2019, 14:20

Okupljanje žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici u Šibeniku

Edukacija za žene u lokalnoj i regionalnoj politici u Šibeniku nastavak je inicijative Hrvatske zajednice županije pokrenute početkom 2017. godine.
23.05.2019, 11:09