''Rukovođenje i upravljanje za zdravlje - Zdrave županije'' - konsenzus konferenciju u Solarisu

28.03.2007, 00:00   /   Ispiši članak

Konsenzus konferencije u okviru programa «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – Zdrave županije», održati će se u utorak 03. travnja 2007. god. u konferencijskoj dvorani Hotela «Ivan» u «Solarisu», s početkom u 10,00 sati, sa svrhom utvrđivanja zdravstvenih prioriteta za područje Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija pristupila je početkom 2007. godine programu «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – Zdrave županije», koji je osmišljen po modelima Svjetske zdravstvene organizacije. Program provodi Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar» pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a sastoji se od utvrđenog postupka edukacije županijskog tima i izrade relevantnih županijskih dokumenta za zdravlje.

Cilj programa je podrška županijskim tijelima uprave i samouprave u procesu decentralizacije, jačanje javno zdravstvenih i upravljačkih funkcija lokalne samouprave, te pomoć u izradi i primjeni strateških županijskih dokumenata za zdravlje. U postupku koji se provodi po fazama i utvrđenim redoslijedom, slijede pripreme za izradu Strateškog okvira plana Šibensko-kninske županije za zdravlje. Tijekom pripreme predviđeno je aktivno sudjelovanje nazočnih i doprinos u konačnoj izradi Plana, izborom županijskih prioriteta za zdravlje. Konferencija će se sastojati od dva dijela. Uvodnog, u trajanju od cca pola sata, u kojem bi sudionici ukratko bili upoznati sa Programom, te radnog dijela u trajanju od cca jednog sata, u kojem bi se kroz rad u manjim grupama svi sudionici konferencije očitovali o izboru zdravstvenih prioriteta. Isti su već metodološki šire definirani kao veći broj javno zdravstvenih prioriteta, između kojih se utvrđuje pet konačnih prioriteta za područje Šibensko-kninske županije. Po završetku rada, sudionicima će biti predočeni rezultati konferencije.

  Ključne riječi:   šibenik / županija / Šibensko-kninska županija

 Pogledajte još vijesti:

U Kninu održan javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara

Na današnji Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, u Kninu je održan javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara. Prijedlog zakona izradilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a njime će se zaštiti masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode.
22.05.2020, 15:09

Potpisan ugovor o izgradnji cikloturističkog vidikovca Vrelo Cetine

Župan Goran Pauk, vlasnik građevinskog obrta Spahija gradnja g. Ivan Spahija i g. Lino Jajac, nadzor nad izvođenjem radova, potpisali su danas Ugovor o izgradnji Cikloturističkog vidikovca s odmorištem Vrelo Cetine.
21.05.2020, 12:05

Društvu Crvenog križa Šibensko-kninske županije uručena vrijedna donacija

Predstavnici Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, isporučili su danas 200 humanitarnih paketa Društvu Crvenog križa Šibensko-kninske županije. Donacija je namijenjena potrebitim građanima naše županije pogođenih krizom prouzročenom koronavirusom. Ukupna vrijednost paketa koji sadrži živežne namirnice iznosi cca. 350 kuna.
19.05.2020, 16:03