''Rukovođenje i upravljanje za zdravlje - Zdrave županije'' - konsenzus konferenciju u Solarisu

28.03.2007, 00:00   /   Ispiši članak

Konsenzus konferencije u okviru programa «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – Zdrave županije», održati će se u utorak 03. travnja 2007. god. u konferencijskoj dvorani Hotela «Ivan» u «Solarisu», s početkom u 10,00 sati, sa svrhom utvrđivanja zdravstvenih prioriteta za područje Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija pristupila je početkom 2007. godine programu «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – Zdrave županije», koji je osmišljen po modelima Svjetske zdravstvene organizacije. Program provodi Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar» pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a sastoji se od utvrđenog postupka edukacije županijskog tima i izrade relevantnih županijskih dokumenta za zdravlje.

Cilj programa je podrška županijskim tijelima uprave i samouprave u procesu decentralizacije, jačanje javno zdravstvenih i upravljačkih funkcija lokalne samouprave, te pomoć u izradi i primjeni strateških županijskih dokumenata za zdravlje. U postupku koji se provodi po fazama i utvrđenim redoslijedom, slijede pripreme za izradu Strateškog okvira plana Šibensko-kninske županije za zdravlje. Tijekom pripreme predviđeno je aktivno sudjelovanje nazočnih i doprinos u konačnoj izradi Plana, izborom županijskih prioriteta za zdravlje. Konferencija će se sastojati od dva dijela. Uvodnog, u trajanju od cca pola sata, u kojem bi sudionici ukratko bili upoznati sa Programom, te radnog dijela u trajanju od cca jednog sata, u kojem bi se kroz rad u manjim grupama svi sudionici konferencije očitovali o izboru zdravstvenih prioriteta. Isti su već metodološki šire definirani kao veći broj javno zdravstvenih prioriteta, između kojih se utvrđuje pet konačnih prioriteta za područje Šibensko-kninske županije. Po završetku rada, sudionicima će biti predočeni rezultati konferencije.

  Ključne riječi:   šibenik / županija / Šibensko-kninska županija

 Pogledajte još vijesti:

Dodijeljene nove subvencije poljoprivrednicima

Župan Goran Pauk i poljoprivrednici s područja Šibensko-kninske županije potpisali su ugovore o dodjeli subvencija u poljoprivredi kojima su odobrena sredstva po Programu potpora poljoprivrednicima za 2019. godinu.
prije 23 sata

Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite

Na sastanku se raspravljalo o otvorenim pitanjima u provedbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) te njegovom utjecaju na poslovanje i funkcioniranje domova zdravlja
11.11.2019, 15:55

Otvoren Stručni skup ravnatelja osnovnih škola RH

Župan Goran Pauk i pročelnica UO za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Diana Ercegović, danas su u Vodicama prisustvovali otvaranju trodnevnog Stručnog skupa ravnatelja osnovnih škola na temu „Rukovođenje i promjene u osnovnoj školi“.
11.11.2019, 13:35