Potpisani ugovori o koncesijama na pomorskom dobru

27.06.2018, 11:47   /   Ispiši članak

Župan Goran Pauk je s ovlaštenicima koncesija na pomorskom dobru i odabranim ponuditeljima za dodjelu koncesija potpisao danas anekse (dodatke) ugovora te nove ugovore o koncesijama na pomorskom dobru.

„Danas ćemo sklopiti  dva 2 aneksa ugovora o koncesijama na pomorskom dobru za postojeće koncesije, i to sa: Društvom BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o. iz Betine, kojim će se omogućiti dodatno ulaganje u iznosu od 18.626.860,00  kuna te produžiti rok trajanja koncesije na ukupno 30 godina; Društvom  MALI ŠKVER d.o.o. iz Murtera kojim će se omogućiti dodatno ulaganje u kopnenom dijelu brodogradilišta te se planira da će ukupna investicija u iznosu od 11.800.000,00 kuna biti dovršena do 30.12.2019. godine. Tu su i 2 ugovora o prijenosu koncesije  na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u uvali Movar na području Općine Rogoznica s Društvom MARINEX & Co d.o.o. i FRIŠKINA d.o.o. iz Splita na način da se izvrši zamjena koncesija odnosno da se polje 1 prenese s Društva MARINEX & Co d.o.o. iz Splita na Društvo FRIŠKINA d.o.o. iz Splita, a da se polje 2 prenese s Društva FRIŠKINA d.o.o. iz Splita na Društvo MARINEX & Co d.o.o. iz Splita. Tako će, obzirom na izvršena ulaganja i položaj navedenih polja, iskorištavanje tih polja bit će znatno lakše i isplativije.“, objasnio je župan Goran Pauk prilikom potpisivanja ugovora.

Također, danas su potpisani i ugovori sa sedam budućih ovlaštenika koncesija. S Društvom SEASHELL d.o.o.. iz Segeta Donjeg u svrhu gospodarskog korištenje i postavljanja uzgajališta ribe godišnjeg kapaciteta do 90 t i uzgajališta školjkaša godišnjeg kapaciteta do 100 t kod otoka Logoruna, Općina Tribunj. Koncesija je odobrena na rok od 15 godina, a vrijednost ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 3.000.000,00 kuna.

S Društvom KAKAN d.o.o. iz Kaprija za  gospodarsko korištenje luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Kakan-Borovnjaci, otok Kakan. Koncesija je dana na rok od 12 godina, a osim procijenjene vrijednosti postojećih naprava u funkcioniranje sidrišta  planirano je dodatno uložiti 641.450,00 kuna.

S Društvom WAKE PARK d.o.o. iz Rijeke u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja građevine namijenjene  pretežito za sport i rekreaciju - SKI-LIFT-a s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatoriju ispred k.č.br. 5456 k.o. Donje polje (Brodarica).  Koncesija je odobrena na rok od 15 godina, a vrijednost  ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 4.235.446,00 kuna.

S Društvom GRADSKO PODUZEĆE d.o.o iz Vodica u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga u Vodicama. Koncesija je dana na rok od 10 godina, a iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi  96.500,00 kuna.

S Društvom HEP ODS d.o.o. Zagreb, distribucijsko područje Elektre Šibenik za posebnu upotrebu pomorskog dobra: u svrhu izgradnje i korištenja priključnog 10(20) kV kabelskog voda u K.O. SEVID; u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20)/0,4 kV RAŽANJ 2 s priključnim 10(20) kV kabelskim vodovima i 0,4 kV mrežom te u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20)/0,4 kV luka Vrnaža s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom.

Svi su koncesionari izrazili svoje zadovoljstvo kvalitetom suradnje koju ostvaruju sa Šibensko-kninskom županijom i županijskim odjelom za pomorstvo, promet i otočni razvoj te zahvalili županu i pročelnici Odjela Jadranki Fržop na profesionalnosti i podršci koju im pružaju u radu.

Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelo­mično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta,a prava i obveze na temelju koncesije nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji.

Na  području Šibensko-kninske županije ukupno su aktivne 104 koncesije na pomorskom dobru županijskog značaja i to: 2 koncesije za brodogradilište, 3 koncesije za luke nautičkog turizma – marine, 19 koncesija za luke nautičkog turizma – sidrišta, 2 koncesija za privezište,  40 koncesija za marikulturu, 10 koncesija za plažu, 3 koncesije za ostale namjene (uljara, opskrbno-poslovni centar Pirovčanka, sportsko-rekreacijski centar u Mandalini), 7 koncesija za sportske luke i 18 koncesija za posebnu upotrebu, te 15 koncesija državnog značaja i to: 10 koncesija za luke nautičkog turizma – marine, 1 koncesija za brodogradilište, 1 koncesija za ribarsku luku, 1 koncesija za ostale namjene  te 2 koncesije za posebnu upotrebu.

Sva sredstva koja se uprihoduju od koncesija na pomorskom dobru „vraćaju se“ u pomorsko dobro, sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom, bilo za sanaciju pomorskog doba uslijed izvanrednih događaja, ulaganja u luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, troškove izrade prijedloga granica pomorskog dobra i izrade elaborata razgraničenja pomorskog dobra, za troškove ishodovanja lokacijskih dozvola i stručnih podloga za dodjelu koncesija, za GIS pomorskog dobra te za zaštitu mora.

 

  FOTO GALERIJA: Potpisani ugovori o koncesijama na pomorskom dobru

  27.06.2018 11:50  

  Ključne riječi:  

 Pogledajte još vijesti:

Otvoren Simpozij agronoma u 2019. godini

Hrvatski i inozemni agronomski stručnjaci borave u Vodicama
prije 13 sata

Od monitoringa Ušća Krke do postava budućeg posjetiteljskog centra

Započela znanstvena istraživanja Ušća Krke u sklopu 2. faze projekta Turističke valorizacije Kanala sv. Ante u Šibeniku
18.02.2019, 07:42

Obilježen Dan sjećanja na 26. godišnjicu razaranja franjevačkog samostana i crkve u Donjem Karinu

Nikola Blažević, zamjenik šibensko - kninskog župana sudjelovao na obilježavanju
14.02.2019, 11:54