Održana 21. sjednica Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije

30.03.2007, 00:00   /   Ispiši članak

Na današnjoj sjednici Županijskog poglavarstva raspravljalo se o programu građena i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te je prihvaćeno izvješće o radu ŽUC-a za 2006.godinu. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije, kao i raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za ostale potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Prihvaćen je prijedlog raspodjele sredstava proračuna korisnicima prema programu potreba u: kulturi, športu, udrugama građana, visokom obrazovanju u Šibensko-kninskoj županiji. Jednoglasno je prihvaćen Godišnji obračun Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine. Također je donesena odluka o rangiranju prioritetnih projekata u županiji koji se financiraju sredstvima Fonda za regionalni razvoj RH za 2007.godinu. Prihvaćen je Glavni sporazum o regionalnom centru za gospodarenje otpadom na području naše županije. Sve točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

Dnevni red:

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2006.godinu i Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2007. godini
Izvjestitelj: Ante Parat, dipl.ing., ravnatelj ŽUC-a

2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka
Izvjestitelj: Dane Maretić, tajnik
3. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za kupnju stana:
a) u staroj gradskoj jezgri u Šibeniku, Fausta Vrančića 16 b) u staroj gradskoj jezgri u Šibeniku, Jurja Barakovića 5 c) u staroj gradskoj jezgri u Šibeniku, Prvićka 2
Izvjestitelj: Dane Maretić, tajnik

4. Nacrt odluke o visini mjesečne naknade troškova članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina na razini Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Dane Maretić, tajnik

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Popisa prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2007. godini
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Šibensko-kninska županija za planove nabave i ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2007. godini
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

7. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2007. godinu s pozicije - Izdaci za ostale potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima prema programu javnih potreba: a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2007. godinu b) u športu Šibensko-kninske županije za 2007. godinu c) udruga građana Šibensko-kninske županije za 2007. godinu
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima prema programu javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2007. godinu Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

10. Prijedlog odluke o jednokratnoj pomoći za usavršavanje
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

11. Nacrt odluke o promjeni naziva Škole za obrtnička zanimanja, Šibenik
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

12. Prijedlog odluke o načinu izvršavanja pozicija u Proračunu Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financij

13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava gradovima i općinama Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

14. Nacrt zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

15. Prijedlog odluke o rangiranju prioritetnih projekata u Šibensko- kninskoj županiji koji se financiraju sredstvima Fonda za regionalni razvoj RH za 2007. godinu
Izvjestitelj: Drago Matić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne poslove

16. Prijedlog odluke o prihvaćanju Glavnog sporazuma o regionalnom centru za gospodarenje otpadom – Bikarac Izvjestitelj: Drago Matić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne poslove

17. Prijedlog zaključka o suglasnosti Šibensko-kninske županije i Općine Primošten o potrebi izgradnje (uređenja) prostora i preseljenju ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Primoštenu na novu lokaciju
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o trošenju financijskih sredstava s pozicija u Proračunu Šibensko-kninske županije s kojima raspolaže župan:
a) za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2006. godine
b) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2007. godine
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

19. Prijedlog odluke o načinu upravljanja rashodovnom imovinom
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

20. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga u 2007. godini
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

21. Prijedlog zaključka o dodjeli potpore iz Proračuna Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Službe za proračun i financije

  Ključne riječi:   šibenik / županija / Šibensko-kninska županija

 Pogledajte još vijesti:

Dodijeljene nove subvencije poljoprivrednicima

Župan Goran Pauk i poljoprivrednici s područja Šibensko-kninske županije potpisali su ugovore o dodjeli subvencija u poljoprivredi kojima su odobrena sredstva po Programu potpora poljoprivrednicima za 2019. godinu.
13.11.2019, 16:01

Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite

Na sastanku se raspravljalo o otvorenim pitanjima u provedbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) te njegovom utjecaju na poslovanje i funkcioniranje domova zdravlja
11.11.2019, 15:55

Otvoren Stručni skup ravnatelja osnovnih škola RH

Župan Goran Pauk i pročelnica UO za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Diana Ercegović, danas su u Vodicama prisustvovali otvaranju trodnevnog Stručnog skupa ravnatelja osnovnih škola na temu „Rukovođenje i promjene u osnovnoj školi“.
11.11.2019, 13:35