Održana 16. sjednica Županijske skupštine

15.04.2008, 14:32   /   Ispiši članak

Predsjednik Županijske skupštine Josip Odak pozdravio je nazočne vijećnike, te konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, nakon čega se pristupilo vijećničkim pitanjima. Vijećnik Duško Živković postavio je pitanje vezano za odlaganje splitskog komunalnog otpada na Bikarac,a vijećnik Goran Jurković je tražio da se rasprava o Bikarcu uvrsti u dnevni red, ali prijedlog nije prošao. Župan Pauk je odgovorio da je stav javnosti izrazito negativan pa ne bi bilo dobro nametnuti građanima takvo rješenje. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja donijelo je odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za procjenu mogućnosti izgradnje zajedničkog Regionalnog centra za gospodarene otpadom „Bikarac“ za Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju. U Povjerenstvo ispred Šibensko-kninske županije imenovani su Joško Bačelić, direktor gradske čistoće i Živana Lambaša Belak, v. d. pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove. Zadaća Povjerenstva, koje je do sada održalo dva sastanka, je utvrditi mogućnost izgradnje zajedničkog Regionalnog centra za ove dvije županije i o tome ministrici dostaviti mišljenje. Župan je mišljenja da je rasprava potrebna, ali tek nakon stručnog izvješća povjerenstva, te da na ovoj sjednici Županijske skupštine nije trenutak za raspravu. Prema njegovim saznanjima više je negativnih nego pozitivnih mišljenja o mogućnosti zbrinjavanja splitskog otpada na Bikarac, a konačnu odluku donjet će Skupštine ovih dviju županija. Na vijećničko pitanje Zorana Smolića kada će Prostorni plan Žutsko-sitske skupine otoka ugledati svjetlo dana, župan je odgovorio da je riječ o teškom planu kojeg služba ne može paralelno raditi s izmjenama PP, te da se čeka jedan dio inputa iz Ministarstva. Nakon vijećničkih pitanja jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice Županijske Skupštine i usvojeno je 11 točaka dnevnog reda današnje Županijske skupštine.

Vinko Marić, predsjednik Mandatne komisije obrazložio je prijedlog rješenja o prestanku vijećničkog mandata vijećnika SDSS-a Ratka Gaice i početku obnašanja vijećničke dužnosti njegovog zamjenika Dmitra Gojka, nakon čega je Dmitar Gojko položio vijećničku prisegu. Vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije. Također je prihvaćen Godišnji obračun Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine kojim će se višak prihoda na dan 31. 12. 2007. godine u iznosu od 11. 801.805,15 kuna rasporedit u Proračunu Županije za 2008. godinu. Donesena je odluka o kriterijima za izračun i raspodjelu sredstava doznačenih iz Državnog proračuna za 2008. godinu u iznosu od 2.544.566 kuna. Šibensko-kninska županija 75 % navedenih novčanih sredstava raspoređuje gradovima i općinama koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna. Damir Lučev, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije izvijestio je vijećnike o Odluci o osnivanju javne ustanove pod nazivom: Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije. Vijećnik Robert Dadić pozivajući se na članak 19. Statuta Šibensko-kninske županije dao je amandmane na čl. 5 navedene Odluke, kojima je tražio da Upravno vijeće Zavoda donosi statut Zavoda; donosi poslovnik o svom radu; donosi godišnji program rada Zavoda; donosi godišnji financijski plan; donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Zavoda ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom Zavoda, a iznad toga iznosa uz suglasnost Županijske skupštine; raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda te imenuje i rješava ravnatelja Zavoda uz suglasnost Skupštine, a ne poglavarstva kako stoji u Odluci o osnivanju. Predloženi amandmani vijećnika Dadića nisu usvojeni, pa je Odluka o osnivanju javne ustanove usvojena sa šest glasova protiv. Vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak odavanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira Knin kojeg je utvrdio školski odbor, na sjednici od 21. siječnja 2008. godine, Srednje škole Lovre Montija Knin kojeg je utvrdio školski odbor na sjednici od 18. siječnja 2008. godine i prijedlog izmjena i dopuna statuta Turističko – ugostiteljske škole Šibenik kojeg je utvrdio školski odbor na sjednici od 20. ožujka 2008. godine. Vijećnici su donijeli rješenje o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Primošten, umjesto Meri Pupačić u Školski odbor iz reda učitelja imenovan je Antonio Cinotti. Također je doneseno rješenje o imenovanju Školskog odbora Turističko ugostiteljske škole Šibenik, umjesto Dajane Dvorščak iz reda roditelja imenovan je Borisla Čubrić. Skupština je donijela rješenje o imenovanju Županijskog eko-stožera u koji su imenovani: Goran Pauk za voditelja, zamjenici voditelja su Vice Zaninović, Milovan Kević i Živana Lambaša Belak, članovi su: Milivoj Rimac, Marlena Floigl, Volimir Milošević i Janez Lakoš, a njihovi zamjenici su: Ksenija Grgurić, Jadranka Fržop, Jordan Žaja i Boris Seljanovski. Vijećnici Županijske skupštine jednoglasno su donijeli rješenje o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru. U Stručno tijelo za predsjednika imenovana je Jadranka Fržop, dok su za članove imenovani Marlena Floigl, Damir Lučev, Željko Šain i Božidar Kursar. Također je imenovan Stožer zaštite i spašavanja Šibensko-kninske županije čiji je zapovjednik Goran Pauk, a njegov zamjenik Željko Šimunac, članovi su Darko Dukić, Milovan Kević, Branko Peran, Suzi Vatavuk, Živana Lambaša Belak, Marko Čule, Janes Lakoš, Ivica Ukić i Ozren Erceg.

  Ključne riječi:   šibenik / županija / Šibensko-kninska županija

 Pogledajte još vijesti:

Župan Goran Pauk sudjelovao na plenarnom sastanku Europskog odbora regija putem interneta

Župan Goran Pauk, zajedno sa svojim kolegama Nikolom Dobroslavićem i Danijelom Marušićem,sudjelovao je u radu trodnevnog plenarnog sastanka Europskog odbora regija koji se o putem interneta odvijao od 30.6. do 2.7.
03.07.2020, 09:39

Šibensko-kninskoj županiji za transparentnost proračuna i ove godine čista petica

Institut za javne financije (IJF), koji iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina, predstavio je u srijedu, 1. srpnja rezultate istraživanja proračunske transparentnosti za period od studenog 2019. do travnja 2020.
02.07.2020, 11:05

Na gatu Vrulje gradit će se pomorsko-putnički terminal vrijedan 64 milijuna kuna

Na šibenskoj tvrđavi Barone potpisan je danas Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije za projekt „Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala (PPT) u luci Šibenik (III. faza zahvata)“.
01.07.2020, 14:06