37. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

31.10.2019, 10:07   /   Ispiši članak

Župan Šibensko-kninske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk, sudjelovao je na 37. sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe koja se održala u Strasbourgu u Francuskoj od 29. do 31. listopada 2019.

Teme 37. zasjedanja Kongresa bile su usmjerene na pametne gradove i cyber-sigurnost, radne uvjete lokalnih izabranih predstavnika, pravednu raspodjelu poreza u prekograničnim područjima, uporabu jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti,te zaštitu interno raseljenih osoba.

Kongres je započeo temom očuvanja demokracije u lokalnim i regionalnim zajednicama kao stupovima društva, gdje se zastupnicima obratila glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić.

„830 milijuna ljudi u 47 država članica Vijeća Europe danas dijeli prostor na kojemu se usvajaju i poštuju zajedničke norme, štiteći prava čovjeka na cijelom kontinentu. Apeliram na sve države članice i nacionalne vlade da bezuvjetnim angažmanom doprinesu napretku, posebice u kontekstu izazova s kojima se suočavamo. Neovisno o razini vlasti o kojoj se radi – nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj, jedino zajedničkim naporima možemo uspjeti u zaštiti načela na kojima počiva naša velika zajednica. Korijeni zaštite ljudskih prava, demokracije i vladavine prava moraju duboko rasti, i to upravo u lokalnim zajednicama“, istaknula je Marija Pejčinović Burić.

Ove se godine obilježava 70. obljetnica potpisivanja Londonskog ugovora kojim je uspostavljena institucija Vijeća Europe.

„Gledajući unazad, vidimo da je demokracija u Europi prošla kroz mnoge izazove, ali veće jedinstvo država članica dalo nam je priliku za trajni mir na kontinentu. S obzirom na velik doprinos koji je glavna tajnica Pejčinović Burić dala kroz svoju dugogodišnju karijeru u pozicioniranju Hrvatske u europskoj obitelji, vjerujem da je njeno imenovanje na ovu važnu funkciju prilika za još užu suradnju s Vijećem Europe i isticanje interesa Republike Hrvatske“- poručio je Goran Pauk.

Ministar uprave Ivan Malenica zaključio je plenarno zasjedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, predstavivši reformu javne uprave kojom se poslovi ureda državne uprave povjeravaju županijama.

"Europska povelja o lokalnoj samoupravi jedan je od ključnih instrumenata Vijeća Europe koji je Hrvatska ratificirala. Lokalna samouprava pomaže osigurati sklad između građana kao pojedinaca i njihovih institucija te između lokalnih vlasti i središnje vlasti“, rekao je ministar Malenica. Istaknuo je važnost središnjeg državnog portala koji je postao servis za sveobuhvatno javno informiranje – počevši od sustava e-pošte javnih usluga, administrativnih postupaka i civilne registracije, kao i nacionalni sustav identifikacije i autentifikacije.

Župan Goran Pauk sudjelovao je u raspravi o ulozi regija u implementaciji Ciljeva održivog razvoja, ističući da je cilj lokalne i regionalne samouprave izgradnja inkluzivnih i održivih društava kroz postizanje ciljeva održivog razvoja, te je na primjeru iz Šibensko-kninske županije, prezentirao kako je ispunjen cilj 13 - Odgovor na klimatske promjene.

„Obalni plan predlaže viziju poželjne budućnosti obalnog područja Šibensko-kninske županije, kao i ključne politike i mjere upravljanja. Glavni joj je fokus prilagodba na klimatske promjene, upravljanje obalnim vodama i održivi  prostorni razvoj. U budućnosti želimo ponuditi platformu za održivi razvoj obalnog područja Šibensko-kninske županije koja se temelji na vodi kao njezinu temeljnom resursu, plavoj ekonomiji i pametnoj specijalizaciji“, istaknuo je Goran Pauk. Za Plan integralnog upravljanja obalnim područjem kao primjer akcije za prilagodbu klimatskim promjenama, Šibensko-kninska županija dobila je 'Mediterranean Climate Change Adaptation Award' na 4. Europskoj konferenciji o prilagodbi upravljanja obalnim područjem (ECCA 2019) koja se održala u svibnju u Lisabonu.

Osim ciljevima održivog razvoja, Odbor za regije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe raspravljao je o budućnosti regija u Europi i kulturnim rutama.

Hrvatska delegacija na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe broji pet članova: župan Šibensko-kninske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk; Vesna Hajsan-Dolinar , zamjenica župana Karlovačke županije;  Antonija Jozić, gradonačelnica Grada Pleternice; Ivan Hanžek, gradonačelnik Grada Zaboka, te Mirko Mališ, načelnik Općine Čačinci.

 

  FOTO GALERIJA: 37. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

  31.10.2019 10:09  

  Ključne riječi:  

 Pogledajte još vijesti:

Izaslanstvo Šibensko-kninske županije odalo počast hrvatskim braniteljima uoči Dana državnosti

Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske župan Goran Pauk i njegovi zamjenici, Nikola Blažević, Darija Puljić i Anja Šimpraga, podno Središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj položili su vijenac i zapaliti svijeće u spomen na poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu.
prije 10 sata

U Kninu održan javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara

Na današnji Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, u Kninu je održan javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara. Prijedlog zakona izradilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a njime će se zaštiti masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode.
22.05.2020, 15:09

Potpisan ugovor o izgradnji cikloturističkog vidikovca Vrelo Cetine

Župan Goran Pauk, vlasnik građevinskog obrta Spahija gradnja g. Ivan Spahija i g. Lino Jajac, nadzor nad izvođenjem radova, potpisali su danas Ugovor o izgradnji Cikloturističkog vidikovca s odmorištem Vrelo Cetine.
21.05.2020, 12:05